Lokasyon Sèvis

Si ou bezwen èd legal, rele yon nan nimewo ki anba yo. Yon defansè ap pale avèk ou pou detèmine si GBLS ka ede ou. Menm si nou pa kapab pran ka w la, nou kapab refere w bay lòt resous pou ede w rezoud pwoblèm ou.

Aprann ki moun pou rele ak ki kote pou jwenn èd nenpòt kote nan Massachusetts

kontakte GBLS nan:

Biwo
197 Friend St.
Boston, MA 02114

617-371-1234
800-323-3205 (toll-free)

: Lundi-Vandredi, 9:00 A.M.-5:00 P.M.
Direksyon: Gade Google map.

Cambridge and Somerville Legal Services

60 Gore St.
Cambridge, MA 02141
617-603-2700

: Lundi-Vandredi, 9:00 A.M.-5:00 P.M.
Direksyon: Gade Google map.

Asian Outreach Neighborhood Intake Locations

South Cove Community Health Center
885 Washington St.
Boston, MA 02111
617-482-7555

: Lundi, 10:00 A.M.-Midi
Direksyon:  Gade Google map.

Chinese Progressive Association
28 Ash Street
Boston, MA 02111
617-357-4499

: Lundi, 1:30 P.M.-4:30P.M; Tanpri rele pou yon randevou
Direksyon: Gade Google map.

Viet AID
42 Charles Street, Suite E
Dorchester (Field’s Corner), MA
617-822-3731

: Madi 2:00 P.M.-4:00 P.M.
Direksyon:  Gade Google map.

The Medicare Advocacy Project

Zòn Greater Boston: 1-800-323-3205
Zòn Worcester: 1-800-649-3718
Zòn Springfield: 1-800-639-1109