Jwenn èd lègal

Nan Greater Boston Legal Services (GBLS), ekip nou de 72 avoka ak 25 paralegals bay asistans lègal sivil (ki pa kriminèl) pou gratis a moun ki pa touche anpil lajan a fanmi ki otou Boston.

Nou la pou ede w jwenn sèvis ki enpòtan ak benefis ki pwoteje tèt ou ak moun ou renmen yo.

Nou ka reponn kesyon ou yo epi ede w konprann lwa nou ak règleman yo. Si nou detèmine ke ou bezwen yon avoka e ke nou ka pran ka ou, nou ap ba ou bonjan kalite reprezantasyon nan chak etap na wout la