Nhận trợ giúp về pháp lý

Tại Văn phòng dịch vụ pháp lý Boston (GBLS), đoàn chúng tôi gồm 69 luật sư và 17 trợ tá pháp lý cung cấp miễn phí trợ giúp pháp lý dân sự (không phải hình sự) cho những người và gia đình lợi tức thấp tại và chung quanh Boston.

Chúng tôi ở đây để giúp quý vị tiếp cận những dịch vụ và quyền lợi quan trọng có thể bảo về quý vị và người thân thương.

Chúng tôi có thể giải đáp thắc mắc và giúp quý vị hiểu rõ luật lệ. Nếu chúng tôi quyết định rằng quý vị cần luật sư và chúng tôi có  thể đảm trách vụ việc, chúng tôi sẽ cung cấp đại diện phẩm chất cao từng bước suốt quá trình.